Nota prawna

Wszelkie materiały tekstowe oraz elementy graficzne związane z kikoo.pl i publikowane na jego stronach są własnością redakcji serwisu. Nie mogą być one w żaden sposób kopiowane i wykorzystywane bez wyraźnej, pisemnej zgody autora. Wszystkie inne materiały oraz znaki towarowe nie będące własnością kikoo.pl zastrzeżone są odpowiednio dla ich prawnych właścicieli i wykorzystywane na łamach serwisu wyłącznie w celach informacyjnych.

„PlayStation” i logo rodziny „PS” są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sony Computer Entertainment Inc.